Метричні книги

Метрики с. Паївка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Паївка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

Вільне Надання

с. Паївка Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1785–1855: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 252
1790–1827: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 283
1855–1890: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 284
.