Метричні книги

Метрики с. Озеряни Київська губернія

Пошук метричних книг с. Озеряни Київська губернія

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Параскеви

с. Озеряни Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про одруження

1861–1903: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 48

Метричні книги про смерть

1864–1873, 1883–1892: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 49

Метрики с. Озеряни Київська губернія

Пошук метричних книг с. Озеряни Київська губернія

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Київська губернія

с. Озеряни Радомишльського повіту

Католицизм


Інші документи

сповідний розпис, фонд 1040, опис 2, справа:
393(1862 рік)