Метричні книги

Метрики с. Острожок Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Острожок Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Новоград-Волинський деканат

костел [назва невідома]

с. Острожок Новоград-Волинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1827–1835: Ф. 178, Оп. 53, Спр. 159

Метрики с. Острожок Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Острожок Волинська губернія

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Волинська губернія

с. Острожок Новоградволинського повіту

Католицизм


Інші документи

сповідний розпис, фонд 1045, опис 2, справа:
703(1884-1885 рік)
704(1886-1887 рік)
712(1888-1917 рік)
924(1900-1908 рік)
927(1907-1909 рік)