Метричні книги

Метрики с. Острівець Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Острівець Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Дмитрія

с. Острівець Теребовлянського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1821: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 333

Метричні книги про одруження

1785–1891: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 333

Метрики с. Острівець Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Острівець Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Теребовлянський деканат

церква Святого великомученика Димитрія

с. Острівець Назва повіту не вказана

с. Зубів

Католицизм

Метричні книги про народження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 163

Метричні книги про одруження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 163

Метричні книги про смерть

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 163
.