Метричні книги

Метрики с. Осташівці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Осташівці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Введення в Храм Пречистої Діви Марії

с. Осташівці Зборівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1846–1859: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 155

Метричні книги про одруження

1790–1878: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 154
.