Метричні книги

Метрики с. Оріховець Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Оріховець Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Покрови Пресвятої Богородиці

с. Оріховець Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1855–1875: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 271
1875–1886: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 272
1877–1891: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 273

Метричні книги про одруження

1849–1891: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 274
.