Метричні книги

Метрики с. Опарщина Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Опарщина Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква Невідома

с. Опарщина Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1885–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 162
.