Метричні книги

Метрики с. Олексинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Олексинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква Перенесення Мощей св. о. Миколая

с. Олексинці Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1864–1886: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 50