Метричні книги

Метрики с. Олексинець Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Олексинець Волинська губернія

Державний архів Торнопільської області

Волинська губернія

Луцько-Житомирська єпархія

Костел

с. Олексинець Кременецького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1865: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 2
1935–1936: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 194
1936: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 195
1937: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 196

Метричні книги про одруження

1865: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 2
1935–1936: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 194
1936: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 195
1937: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 196

Метричні книги про смерть

1865: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 2
1935–1936: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 194
1936: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 195
1937: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 196
1938: Ф. 426, Оп. 1, Спр.
.