Метричні книги

Метрики с. Окопи Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Окопи Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Тройці

с. Окопи Борщівського повіту

с. Козаччина

Католицизм

Метричні книги про народження

1888–1944: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 40

Метричні книги про одруження

1920–1940: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 41

Метрики с. Окопи Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Окопи Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Окопи Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1851–1900: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 13