Метричні книги

Метрики с. Охримівці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Охримівці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Перенесення Мощів св. о. Миколая

с. Охримівці Збаразького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1850–1870: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 108

Метричні книги про одруження

1882–1910: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 130
.