Метричні книги

Метрики с. Обуховичі Київська губернія

Пошук метричних книг с. Обуховичі Київська губернія

Державний архів Житомирської області

Київська губернія

Радомисльський деканат

церква Покрови Богородиці

с. Обуховичі Радомисльського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1755–1775: Ф. 577, Оп. 1, Спр. 1

Метричні книги про одруження

1755–1775: Ф. 577, Оп. 1, Спр. 1

Метричні книги про смерть

1755–1775: Ф. 577, Оп. 1, Спр. 1