Метричні книги

Метрики с. Новики Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Новики Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Дмитрія

с. Новики Збаразького повіту

с. Чумалі

Католицизм

Метричні книги про одруження

1786–1910: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 129