Метричні книги

Метрики с. Новий Завод Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Новий Завод Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Житомирський деканат

костел [назва невідома]

с. Новий Завод Житомирського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1910–1913: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 196
1914–1917: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 197
1918: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 198