Метричні книги

Метрики с. Надорожнів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Надорожнів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Апостолів Петра і Павла

с. Надорожнів Бережанського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1908: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 11
.