Метричні книги

Метрики с. Мишковичі Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Мишковичі Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Покрови Пресвятої Богородиці

с. Мишковичі Тернопільського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1891–1904: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 375