Метричні книги

Метрики с. Мужилів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Мужилів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Воскресіння Хрестового

с. Мужилів Підгаєцького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1813: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 211
1786–1803: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 212