Метричні книги

Метрики с. Мушкарів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Мушкарів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Мушкарів Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1880–1910: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 9