Метричні книги

Метрики с. Мухавка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Мухавка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславська єпархія

церква св. Преподобної Параскевії

с. Мухавка Чортківського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1868–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 410

Метричні книги про одруження

1899–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 410

Метричні книги про смерть

1901–1917: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 410

Метрики с. Мухавка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Мухавка Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква

с. Мухавка Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про смерть

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203