Метричні книги

Метрики с. Мшана Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Мшана Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Георгія

с. Мшана Зборівського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1787, 1788, 1789, 1791, 1793: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 152
.