Метричні книги

Метрики с. Мовчани Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Мовчани Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Ямпільський деканат

Мовчанівський костьол

с. Мовчани Назва повіту не вказана

Села
Дзялів, Носківці, Олексіївка Станіславчицької волості Вінницького повіту
Кацмазів Копайгородської волості Могилівського повіту
Пилипи Борівські Бабчинець- Кої волості
Андріївка, Копистирин, Лука Мовчанська, Мовчани, Пасинки Пеньківської волості Ямпільського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1827: ф. 685, оп. 3, спр. 25
1841: ф. 685, оп. 4, спр. 85
1848– 1866: ф. 685, оп. 3, спр. 115
1866–1867: ф. 685, оп. 2, спр. 1038
1879: ф. 685, оп. 6, спр. 31
1880: ф. 685, оп. 6, спр. 37
1896: ф. 685, оп. 6, спр. 38
1904: ф. 685, оп. 6, спр. 3

Метричні книги про одруження

1827–1845: ф. 685, оп. 3, спр. 24
1841: ф. 685, оп. 4, спр. 85
1866– 1867: ф. 685, оп. 2, спр. 1038
1879: ф. 685, оп. 6, спр. 31
1880: ф. 685, оп. 6, спр. 37
1896: ф. 685, оп. 6, спр. 38
1904: ф. 685, оп. 6, спр. 3

Метричні книги про смерть

1841: ф. 685, оп. 4, спр. 85
1866–1867: ф. 685, оп. 2, спр. 1038
1879: ф. 685, оп. 6, спр. 31
1880: ф. 685, оп. 6, спр. 37
1896: ф. 685, оп. 6, спр. 38
1904: ф. 685, оп. 6, спр. 3
.