Метричні книги

Метрики с. Мовчанівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Мовчанівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Петра і Павла

с. Мовчанівка Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1838: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 266

Метричні книги про одруження

1784–1871: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 266

Метричні книги про смерть

1784–1855: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 266