Метричні книги

Метрики с. Могильниця Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Могильниця Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Михайла

с. Могильниця Теребовлянського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1855–1898: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 346
1870–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 344

Метричні книги про одруження

1870: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 344

Метричні книги про смерть

1877: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 344
.