Метричні книги

Метрики с. Мірча Київська губернія

Пошук метричних книг с. Мірча Київська губернія

Державний архів Житомирської області

Київська губернія

Радомисльський деканат

Каплиця

с. Мірча Радомисльського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1793: Ф. 178, Оп. 53, Спр. 141