Метричні книги

Метрики с. Малі Хорошки Київська воєводство

Пошук метричних книг с. Малі Хорошки Київська воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Собору Пресвятої Богородиці

с. Малі Бірки Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1785–1818: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 264
1823–1856, 1876–1896: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 265