Метричні книги

Метрики с. Маковець Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Маковець Подільська губернія

Державний архів Житомирської області

Подільська губернія

Назва єпархії не вказана

костел [назва невідома]

с. Маковець

Католицизм

Метричні книги про народження

1796–1864: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 144

Метричні книги про одруження

1796–1864: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 144

Метричні книги про смерть

1796–1864: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 144