Метричні книги

Метрики с. Майдан-Чапельський Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Майдан-Чапельський Подільська губернія

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Тройці

с. Майдан Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1862: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 186
1862–1877, Ф. 487, Оп. 1, Спр. 187

Метричні книги про одруження

1784–1862: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 186

Метричні книги про смерть

1784–1862: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 186

Метрики с. Майдан-Чапельський Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Майдан-Чапельський Подільська губернія

Державний архів Закарпатської області

Марамороська жупа

Хустська домінія

церква

с. Майдан Міжгірського району

с. Майдан

Католицизм

Метричні книги про народження

1928–1945: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 4
1844–1861: Фр– 1606, Оп. 6, Спр. 22
1862–1881: Фр– 1606, Оп. 6, Спр. 23

Метричні книги про одруження

1904–1912: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 2
1844–1861: Фр– 1606, Оп. 6, Спр. 22
1862–1881: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 23

Метричні книги про смерть

1904–1912: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 2
1844–1861: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 22
1862–1881: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 23

Метрики с. Майдан-Чапельський Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Майдан-Чапельський Подільська губернія

Державний архів Волинської області

Подільська губернія

Вінницький деканат

Костьол

с. Майдан-Чапельський Вінницького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1827: ф. 382, оп. 3, спр. 116

Метричні книги про одруження

1827: ф. 382, оп. 3, спр. 116

Метричні книги про смерть

1827: ф. 382, оп. 3, спр. 116