Метричні книги

Метрики с. Лисівці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Лисівці Тернопільський край

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Лисівці Заліщицького повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1880–1910: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 9

Метрики с. Лисівці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Лисівці Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква

с. Лисівці Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про одруження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про смерть

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203
.