Метричні книги

Метрики с. Личківці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Личківці Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Гусятинський деканат

церква Святого Миколая

с. Личківці Назва повіту не вказана

Католицизм

Сповідальні відомості: 1811: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 165