Метричні книги

Метрики с. Лука Велика Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Лука Велика Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Михайла

с. Лука Велика Тернопільського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1891–1904: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 375