Метричні книги

Метрики с. Лосяч Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Лосяч Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква Воздвиження Чесного Хреста

с. Лосяч Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1863–1905: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 44
.