Метричні книги

Метрики с. Локачі Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Локачі Волинська губернія

Державний архів Торнопільської області

Волинська губернія

Луцько-Житомирська єпархія

Костел

с. Локачі Горохівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1935: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 241