Метричні книги

Метрики с. Лісники Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Лісники Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Лісники Бережанського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1910: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 4

Метричні книги про одруження

1784–1926: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 6

Метричні книги про смерть

1784–1925: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 5