Метричні книги

Метрики с. Латківці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Латківці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Латківці Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1924: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 11

Метричні книги про одруження

1786–1923: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 11

Метричні книги про смерть

1785–1924: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 11
.