Метричні книги

Метрики с. Лапшин Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Лапшин Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Миколая

с. Лапшин Бережанського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1785–1905: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 7
1874–1882, 1889–1890, 1892–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 8

Метричні книги про одруження

1876–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 9