Метричні книги

Метрики с. Кути Київська губернія

Пошук метричних книг с. Кути Київська губернія

Державний архів Торнопільської області

Волинська губернія

Луцько-Житомирська єпархія

Костел

с. Кути Кременецького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1936–1937: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 177

Метричні книги про одруження

1936–1937: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 177

Метричні книги про смерть

1936–1937: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 177

Метрики с. Кути Київська губернія

Пошук метричних книг с. Кути Київська губернія

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Київська губернія

с. Кути Уманського повіту

Католицизм


Інші документи

сповідний розпис, фонд 1042, опис 1, справа:
16(1880 рік)