Метричні книги

Метрики с. Кустин Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Кустин Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Рівненський деканат

Бернардинський костел [назва невідома]

с. Кустин Рівненського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1798: Ф. 178, Оп. 49, Спр. 4