Метричні книги

Метрики с. Куропатники Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Куропатники Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Введення в Храм Пречистої Діви Марії

с. Куропатники Бережанського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1874–1907: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 6
.