Метричні книги

Метрики с. Курівці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Курівці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Вознесіння Господнього

с. Курівці Тернопільського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1922–1944: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 370

Метрики с. Курівці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Курівці Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Луцька єпархія

церква Вознесіння Господнього

с. Курівці Назва повіту не вказана

Католицизм

Сповідальні відомості: 1811: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 167