Метричні книги

Метрики с. Кугаєвці Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Кугаєвці Подільська губернія

Державний архів Житомирської області

Подільська губернія

Назва єпархії не вказана

костел [назва невідома]

с. Кугаєвці Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1797, 1800, 1801: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 162

Метричні книги про одруження

1797, 1800, 1801: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 162

Метричні книги про смерть

1797, 1800, 1801: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 162