Метричні книги

Метрики с. Кривин Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Кривин Волинська губернія

Державний архів Волинської області

Волинська губернія

Заславський деканат

Кривинський римсько-католицький парафіяльний костьол

с. Кривин Острозького повіту

с. Сільце, Села Аннопільської волості Головлі, Лисиче, Улашанівка, Хоняків

Католицизм

Метричні книги про народження

1857: ф. 22, оп. 1, спр. 159

Метричні книги про одруження

1857: ф. 22, оп. 1, спр. 159

Метричні книги про смерть

1857: ф. 22, оп. 1, спр. 159