Метричні книги

Метрики с. Красіїв Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Красіїв Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква Введення Пречистої Діви Марії

с. Красіїв Бучацького повіту

с. Баранів

Католицизм

Метричні книги про народження

1875–1899: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 75
1877–1891: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 76

Метричні книги про одруження

1881–1898: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 77