Метричні книги

Метрики с. Козівка Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Козівка Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Луцька єпархія

церква

с. Козівка Назва повіту не вказана

Католицизм

Сповідальні відомості: 1811: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 167