Метричні книги

Метрики с. Ковалівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Ковалівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Ковалівка Бучацького повіту

Села:
Доброводи, Заставці, Олеша, Швейків

Католицизм

Метричні книги про народження

1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 20

Метричні книги про одруження

1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 20

Метричні книги про смерть

1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 20
.