Метричні книги

Метрики с. Коцюбинчики Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Коцюбинчики Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Миколи Чудотворця

с. Коцюбинчики Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1862–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 158
1874, 1875, 1883–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 161
1874–1887: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 179
1855–1871: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 180

Метричні книги про одруження

1871, 1878–1913: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 158
1882–1913: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 161

Метричні книги про смерть

1891: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 158