Метричні книги

Метрики с. Космирин Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Космирин Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Космирин Бучацького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1868–1900: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 19
1784–1920: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 21

Метричні книги про одруження

1785–1944: Ф 485, Оп. 1, Спр. 21

Метричні книги про смерть

1786, 1791–1944: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 21