Метричні книги

Метрики с. Королівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Королівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква Зачаття св. Йоана Хрестителя

с. Королівка Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1847–1864: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 42

Метричні книги про смерть

1815–1848: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 43