Метричні книги

Метрики с. Копичинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Копичинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Миколая

с. Копичинці Копичинського повіту

Села:
Кошівка, Теклівка

Католицизм

Метричні книги про народження

1896–1906: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 174

Метричні книги про одруження

1868–1892: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 172

Метричні книги про смерть

1862–1882: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 171
1878–1894: Ф. 487, Оп. 1, Спр.

Метрики с. Копичинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Копичинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Копичинці Копичинецького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1862–1876: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 57
1876–1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 58

Метричні книги про одруження

1855–1890: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 56
.