Метричні книги

Метрики с. Колиндяни Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Колиндяни Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславська єпархія

церква св. Миколая

с. Колиндяни Чортківського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1884, 1886–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 422

Метричні книги про одруження

1872–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 422

Метричні книги про смерть

1875–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 422

Метрики с. Колиндяни Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Колиндяни Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква Святого Миколая

с. Колиндяни Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про одруження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про смерть

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203
.