Метричні книги

Метрики с. Колодіївка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Колодіївка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Дмитра

с. Колодіївка Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про одруження

1865–1901: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 253

Метрики с. Колодіївка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Колодіївка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел св. Станіслава Костки

с. Колодіївка Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1858–1885: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 83